Opleiding verkooptraining

Als je blijft denken, kijken en geloven zoals je altijd al deed, zal er niets veranderen. Alles blijft hetzelfde. Voor veel mensen een prima idee. Voor die groep betekent verandering dat zij risico moeten nemen en velen durven dat niet. Voor anderen is dat risico geen probleem. Zij durven risico te nemen om tot betere prestaties te komen.

In verkoop is dit niet anders. Als je blijft werken op de oude en ook vertrouwde manier zal je geen andere resultaten krijgen dan die je altijd kreeg.

Wij zijn er van overtuigd dat een beter gebruik van bestaande verkooptechnieken en het openstaan voor nieuwe technieken tot grotere verkoop kan leiden.

Tijdens de opleiding verkooptraining gaan we in op het fenomeen verkoop in het algemeen en verkoop in het bijzonder, toegespitst op de branche waarin de cursist betere resultaten wil behalen.

Daarnaast worden oude technieken als de 4 M’s, hoe te handelen bij het bereiken van “point of sale” en het bevestigen van de verkoop behandeld.

Door op een andere manier naar deze oude technieken te kijken en deze te mengen met nieuwe inzichten verkrijgt de cursist een bredere kijk op verkoop, een bredere kijk op diegenen aan wie hij verkoopt en zal zijn verkoopresultaat worden vergroot.

De opleiding wordt gegeven in ons kantoor gevestigd aan de Domselaerstaat 94 te Amsterdam en bestaat uit een ochtend en middagdeel. De opleiding wordt gegeven aan maximaal 6 personen per opleiding.

De lunch is bij de cursusprijs inbegrepen en zal worden geserveerd in café restaurant Milo te Amsterdam. Aanvang cursus 09.30 uur, einde cursus 16.00 uur.